V květnu roku 1421 přepadávali Moravu krutí Tataři. Vtrhli také do našeho malebného

městečka Štramberka. Vyděšení obyvatelé hledali útočiště na nepřístupné hoře Kotouč,

kterou Tataři obklíčili a chystali se k útoku. V noci, před svátkem Nanebevstoupení Páně,  

se však strhla bouře s přívalem vod.


Ukrytí křesťané toho využili, prokopali hráze rybníka a tatarské ležení zatopili.

Po opadnutí vod bylo v prostorách tábora pohanů nalezeno několik pytlů s nasolenýma

lidskýma ušima, které měli Tataři odevzdat svému chánovi na důkaz poroby křesťanů.

Dodnes se na památku těchto událostí koná ve Štramberku tradiční pouť, ke které

neodmyslitelně patří pečení "ŠTRAMBERSKÝCH UŠÍ".

Každoročně se v den Nanebevstoupení Páně koná ve Štramberku tradiční pouť.

Lidé ze všech okolních měst a vesnic se sejdou, slaví tuto památku. Bývá veselo a

živo, lidé se baví a procházejí celým městečkem, které je obestaveno mnoha stánky

a najdeme zde i různé atrakce. Při této příležitosti se prodávají všude perníkové uši,

proto neváhejte a přijďte k nám vyzkoušet naše nezapomenutelné,

medově dobré, Štramberské uši!